FF Serieus Magazine

Magazine in opdracht van diverse overheidsinstellingen zoals Stivoro en Het Voedings centrum en in samenwerking met uitgever Sanoma.

Het brengt serieuze onderwerpen op een luchtige wijze onder de aandacht. Het blad staat vol met van tv bekende jongeren die praten over leefstijlonderwerpen zoals voeding, bewegen, alcohol, roken en seksualiteit. FF Serieus is onder alle leerlingen van groep 8 van basisscholen verspreid door de diverse overheidsinstellingen en is bijgevoegd bij diverse magazines, gericht op jongeren.

 
Back to top